You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Facility management

Storitve za zagotavljanje optimalne funkcionalnosti naročnikovih stavb.

Čiščenje

Vse vrste rednih notranjih in zunanjih ter specialnih in izrednih čiščenj.

Urejanje zunanjih površin

Skrb za zunanje površine od A do Ž, v vseh letnih časih.

Gradbeni inženiring

Strokovna podpora v gradbeništvu, pri adaptacijah in vzdrževalnih delih.